زندگي در پنبه چوله
 
 
شخصی
 

خیلی مهم است کسی که یا اشخاصی که سمت مدیریت یک مملکت یا کشوری را بعهده دارند در ابراز نظر یا سبک و روش صحبت کردن شان به شکلی و فرمی باشد که تماما در جهت منافع ملت و مردم باشد با حساب و کتاب باشد حقوق مادی و عنوی یک ملت را مورد توجه قرار دهنداینده نگری رهبران سیاسی و اقتصادی یک ملت بسیار نقش دارد این مه بعد از سالها ما توجه شویم که چقدر فرصت ها و امتیازها را از دست داده ایم بهیج وجهی قابل جبران نیست و البته در کشور ما نیز بی سابقه نیست که مدیران و سران مملکتی وقتی حرف یا نظری زیانبار برای مردم در سطوح داخلی یا بین المللی زده اندهر گز در سدد عذر خواهی از ملت یا جبران نبوده و نیستندوقتی اشخاصی برای تصرف صندلی قدرت در ظاهر برای خدمت به ملت از هر روشی بهره می برند دقیقانشان از سوء نیت شان است کدام مدیر مملکتی  یا کدام شخص در سطوح بالایی نظام سیاسی کشور کدام گروه یا حزب موجود تا کنون امده است برای تصمیمات یا حرف ها ی خودش که مایه زیان و ضرر مردم بوده باشد تضمینی محکم و قوی قرارداده است؟ وقتی چنین تضمینی نباشد هر کسی به خودش جرات می دهد بر صندلی قدرت تکیه بزند و اظهار وجود نماید این شخص هر که باشد مهم نیست این اتفاقها بسیار تا کنون درکشور افتاده است و دارد می افتد و مشکل دقیقا همین حالت است که موجب می شود هر بی سواد یا کم سواد یا غیر متعهد در ظاهری موجه خودش را معتقد و مردم دوست نشان بدهد و بیاید و مدتی از بیت المال بهره هاببرد و بعد از مدتی نیز صحنه را بدون هر نوع پاسخگویی خالی می کند و صندلی تازه با اخم و تخم بدیگری واگذارنماید این فرهنگ مملکت ماست نمی شود برای هر ایرانی یک پلیس گذاشت تا همیشه کنترل شود البته وجود پلیس و نیروی امنیتی نقش خودش را دارد باید باشد لیکن چیزی که مهم است ایمان و وجدانی روشن و بیدار است تا در جهت خدمت به ملت برای همه قبایل و اقکار و سلایق راه را باز گذارد نوع  سبک حرف زدنش برای ملت و مردم نفعی داشته باشد بلندگوی یک قشر خاصی باشد این به زیان ملت است شما نیگاه بکنید به بازار گاز و نفت در سزح ملی و بین المللی که این همسایه ما قطر از ما جلو تر افتاده است و تازه امریکا نیز دارد رقیب بازار جهانی ما می شود سالها هست این روش دارد رو برشد می گذارد ما تحت تحریم و محدودیت های مکرر داریم بازار نفت و گاز را از دست می دهیم سرمایه گذاران بزرگ دارند به سمت این و ان می روند ما سرمایه داریم لیکن سرمایه ما دارد تلف می شود وقتی ما تمام فرصت ها  را ازدست بدهیم و سرمایه ملی ما تلف بشود کدام مدیر و مسئولی می آید جبران کننده این خسارات باشد ؟ چه کسانی با چه سبک مدیریت دارند کشور را اداره می کننند اگر بعد از سالها روشن و ثابت گردد مدیران ومسئولان ارشد مملکتی  امروزی اشتباه کرده اندما باید یقیه چه کسی یا کسانی را بگیریم ؟این همه فرصت های شغلی و در امدهای ملی را از دست میدهیم چه کسی می اید جبران نماید ایا اصلا یک چنین شخصی وجود دارد ؟

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیستم تیر 1392ساعت 20:5  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 

1-ماه معنویت و برکت ماه عزیز و بهار دلها ماهی زیبایی های انس و الفت با پروردگار منان فرارسیده است شاید بهترین فرصتی باشد تا همه با استفاده از این شرایط زمانی دل ها را به هم نزدیک سازیم و خدا را که مسبب این همه خیرات است بیشتر یاد کنیم تا حضور استمراری وی را در زندگی خویش بیشتر حس کنیم و بتوانیم با این رویه زندگی معنا دار تری را داشته باشیم و اختلاف هایی را که براساس برداشت های غیر منطقی یا غلط رخ میدهند با سعه ی صدر از سینه بیرون بریزیم و عشق الهی را در جان و روح خویش جاری سازیم تا لذت مادی و معنوی را واقعا و عمیقا در زندگی مان لمس نماییم عمر ما یک مهلت و فرصت است تا خود را در رسیدن به کمال و اوج مادی و معنوی اماده تر سازیم تعاون و تفاهم چیزی است که می شود از این ماه عزیز بهره برد ما را نیز یک دعا خیر می تواند چنان سر مست سازد که همیشه مجنون عشق الهی باشیم همه دوستان وبلاگیان و مشتاقان عشق وسرمستی سالم و سرحال وشاد باشند

2- بعد از انقلاب اسلامی در کشور یعنی با تحول نظام سیاسی پهلوی  به جمهوری اسلامی مجلس از ابتدا تا کنون که یکی از وظایف اصلی اوست قوانینی وضع کرده است و می کند که برخی از قوانین واقعا تبعیض امیز و ناعادلانه و بد فرجام است در همین روز های اخیر می بینیم نمایندگان کنونی مانند نمایندگان گذشته در مجلس قوانینی را وضع کرده اند که برای خودشان نفع وسود مادی و معنوی در تمام بخش ها دارد این برخلاف سوکند و تعهد شان است اینها باید مدافع حقوق مردم باشند نه این که برای خود یا برای بخشی از جامعه قوانین را وضع نمایند تا از بیت المال یا نظام سیاسی بهره ببرند با این حا ل مردم -عامه مردم -چگونه باید حقوق را تامین نمایند؟نمایندگان با اضافه کردن حقوق ماهانه خود و دیگر مزایای مادی و غیرمادی مانند داشتن مصوینت و مزایای سیاسی مادام العمر در داخل و خارج از کشور چیزی است که بتدریج مجلس زا از مسیرمنطقی و عادالانه خودش خارج ساخته است البته این بدعتی تازه نیست در طول نظام سیاسی جهموری اسلامی یک چنین اتفاق هایی رخ داده است که از بیت المال برخی ها واقعا مزایایی مادی و غیر مادی را برای خودش فراهم کرده و دست و پا نموده اند من نمی دانم مدیریت کشور چگونه با این رویه های تبعیض امیز ممکن است ؟ گویی باید ابتدا گوش همین مسئولان و متخلفان سود استفاده کننده از موقعیت ها و صندلی های قدرت کشیده شود کسانی که هرگز امینی عادل و قابل اعتماد نیستند من معتقدم باید این اشخاص و مسدولین د ربرابر مردم ابتدا دادگاهی شوند و محاکمه گردند و سپس تمام انچه را که از بیت المال و بصورت غیر منطقی و غیر عادلانه کسب کرده اند از هر قبیل ی باشد نظیر مدارک علمی سمت های مدیریتی ارتقا های بی حدو حصر مناقع مالی و وام ها یکلان ومجوز های مکرر و متعدد  و....همه اینها از جیب مردم بیرون رفته است باید همه مسببان این روش های ناعادلانه محاکمه شوندباید استرداد تمام حقوق مادی و غیرمادی مردم از تمام غاصبان گرفته شود باید مدیریت کشور را کسانی برعهده بگیرند که درد جامعه را داشته باشند دردکشیده باشند با بررسی وضعیت تمام اشخاص بعد از انقلاب روشن خواهد شد چه کسانی از موقعیت های مکتسبه بهره برده اند تا ملزم شوند تمام آنها را برگردانند یک قاعده ای است که می گوید علی الید مااخذت حتی تودیه یعنی هر امانت داری باید امانتی مردم را به مردم برگرداند.....این همان رعایت حقوق مادی و معنوی مردم است باید تعارف ها را کنار گذارد تا سیه روی شود ان که در او غش باشد

 |+| نوشته شده در  سه شنبه هجدهم تیر 1392ساعت 16:28  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 

  این عمل یعنی فروش خاک ایران را نباید چیزی در حد یا شبیه به فروش آـب و گاز و نفت و برق کشور به دیگر کشور های منطقه تلقی کرد .اگر چه خود فروش خام این نوع از منابع ملی-جای بحث و نقد و مخالفت های بسیار دارد- از سوی دولت های مختلف نظام سیاسی کشور چه بر سر کارباشد یا نباشد با حمایت و نظر مجلس تحقق یافته است و ادامه دارد لیکن حقوق مردم ایران زمین در پرتو رفتارهای غیر منطقی برخی از مسئولین کشوری با مدیریت های نادرست نادیده گرفته می شود همانطور که در طول تاریخ در دوره های مختلف این طور رخ داده است اگر در دوره های قاجاریه بخش هایی از کشور از ما گرفته شد که آن هم ناشی از سوأ مدیریت شاهان بی خرد بوده است یا در دوره های دیگر نظام های سیاسی بخش هایی از حقوق مادی و غیر مادی ملی نابود شده است و رایگان در دست های بیگانه ها قرار گرفته است به نظر می رسد در این دوره نیز فروش خاک یکی دیگر از روش های بی خردانه ای است که دارد رخ می دهد این حق هر ایرانی یا یک ایرانی است تا در این خصوص رای و نظر مخالف یا موافق فنی و دقیق خود را بنگارد یا منتشر سازد و دیگران را در این مورد مطلع سازد اگر چه در طول سالها ی گذشته ثابت شده ست این نوع از روش ها جایگاهی در نزد مجریان و مدافعین مجریان نداشته است لیکن ما پبیش وجدان خود برای فرداها وقتی در تاریخ مراجعاتی بشود نخواهیم داشت زیرا ما تذکر ها را داریم می دهیم دولت آقای احمدی نزاد با روش های خودش بیش از حد کشور را به مشکلات مالی و غیر مالی در عرصه های داخلی و خارجی مواجه ساخته است و بابرخی از اقدامات غیر قانونی اش البته با کمک دیگر قوای مملکت دارد ادامه می دهد حالا در این روز ها ی آخرش با ارائه لایحه خاک به مجلس دارد زهر های نهایی تخریبی اش را می ریزد. البته فروش هر یک از منابع ملی باید براساس مجوز ها ی قانونی باشد لیکن در سالها ی متمادی ثابت شده است هرچیزی را هر دولتی خواست انجام داد مخالفت ها اثری نداشت اگر ما فروش آب یا گاز یا نفت یا برق را بر اساس مجوز وفق قراردادهای منعقده با دیگر دول داشته و داریم حداقل این بود که این روند باید کنترل شده باشد محدود باشد با بررسی دقیق سود و زیان هایش باشد چیزی است که دیگر کشور ها هم وقتی بیشتز ا ز نیازهای خود دارند بعنوان یک منبع در امدملی انجام داده و میدهند بحث فروش خاک را مجلس خب معلوم است با نیم نگاهی موافق از قبل بررسی می کند و برا ی برون رفت از شرایط اقتصادی خیلی هم بی میل نباشند تا خاک را بفروشند تا برای خود یا نظام سیاسی اعتباری بخرند! چیزی که بر خلاف عرف و قانون و شریعت مورد تمسک همین مسئولین است می باشد بحث فرو ش خاک را باید مردم نظر بدهند -نظر خواهی عمومی لازم است اقدام دولت امریکا در خصوص استفاده از نفتش را وقتی با نظر خواهی از عموم مردم متوقف ساخته است بسیار باید مورد توجه دولت و مسئولین ما باشد- باید کارشناسان فنی در رشته های زیست شناسی و زمین شناسی و فیزیک و شیمی و غیر ه ابعاد منفی یا مثبت این اقدام یعنی خاک را بخوبی در یک فرصت طولانی دقیق بررسی نمایند ببینند اگر این ادقام صورت گیرد چه پیامدهایی منفی دارد و منافعش چقدر است زیان هایش چقدر است و البته صرف بیان نظر و دادن یک تئوری خشک و خالی بی ضمانت مالی معتبر و بدون پذیرفتن مسئولیت حرف های خام یا بی دقت یا غیر کارشناسانه نباید مایه سکوت و رضایت مردم و مسئولین به این طرح باشد در هر حال همین حالا خیلی ساده روشن است که این روش زیاد برای ملت خوش یمن نیست که مایه شکست و بد بختی های مکرر و استمراری نیز خواهد بود حالا بحث حقوقی اش را من به میزان دانش و درک خودم مطرح کرده ام لیکن مباحث فنی و دقیق علمی روی ابعا د منفی و مثبت این کار را باید کارشناسان داخلی و خارجی بی پروا بیان نمایند حالا که قانونی روی بحث و موضوع فروش خاک ما نداریم با این وصف فروش خاک ایران غیر قانونی است دیگر این که ارائه لایحه خاک به مجلس هم نباید موجب ارامش مردم باشد زیرا خودمجلس هم بیان نظراتش جای بحث و بررسی و نقد مردم را دارد از طرفی تاریخ قاضی بی رحمی است کاری نکنیم که فردا نسل ها ی بعد مارا به سخره بگیرند یا زیانی به ما وارد شود که نشود براحتی جبران کرد بقول حافظ بزرگ:

ما نگوییم بد میل به ناحق نکنیم جامه ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

 |+| نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد 1392ساعت 0:26  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 

نظام سیاسی اسلامی حاضر مدیون مردم است انقلاب اسلامی با کمک مردم رشد کرد عمری سی و اندی ساله یافت باید دید این نظام سیاسی تا چه اندازه و چگونه به مردم جواب م یدهد نمره اش چه خواهد بود نمره ای که بدور از تهدید و تطمیع و تردید و ترس باشد جدی و دقیق باشد مردم همیشه حسن نیت داشته و دارند با شرکت کردن در رای دادن تلاش می کنند نظام سیاسی موجود را کمک نمایندمردم با امید وار بودن به انتخابات در رهبری مدیریت کشور و روستای خود می خواهند نقش یاریگر را داشته باشند تا نتایج مطلوبی بدست آید باید دید این بار نیز چه گلی به سر مردم زده می شود چه نتایجی برای مردم حاصل می گردد مردم انتظار ها و خواسته هایی بحق دارند در بخش ها ی مختلف بنابر سلایق مختلف نیازهایی متعدد متولد می شوند چه کسی با چه تدبیر و برنامه ای می تواند این روش محبوب مردم را برای رفع نیازهای شان بدرستی بکار بگیرد؟ تا شنبه منتظر می مانیم تا ببینیم همای قدرت بر سر چه کسی می نشیند تا تکلیف بزرگی را بدوش کشد ما خواستار ایران یآباد  با امنیت و رفاه متناسب هستیم روز هایی بدون تبعیض را شاهد باشیم روزهای عدل و داد را ببینیم روزهای تعالی و ترقی و توسعه را در روند اصلاح گرانه ی امور کشور شاهد باشیم دور از تعصب و پرخاشگری باید راه منطق و عقلانیت را طی کرد تا سهم همه مردم در ابعاد فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی در منابع ملی رعایت گردد

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم خرداد 1392ساعت 12:51  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 

انتخابات یک روش است تا حقوق سیاسی مردم بهتر رعایت گردد و در مدیریت کشور نقشی مثبت داشته باشد لیکن این روش شکل اجرایی ان بسیار مهم است و قانونی که بر این روش جریان دارد نیز قابل توجه است تا بشود گفت قانونی جامع ومانع است در هر صورت انتخابات در کشور ما بعد از انقلاب مکرر تحقق یافته است نقد هایی بر آن وارد است در هر صورت الان که فردایش روز سرنوشت یک ملت است آیا براستی می شود دل خوش بود؟ حقوق یاسی مردم چگونه دست خوش بازی هایی شده ست نتایج همیشه در کسب منافع برای گروه ها و اشخاصی خصوصی یا عمومی شده است که موجب نارضایتی عامه ی بی کس و محروم بوده است و می باشد در این شرایط بد نیست به تحلیل های مختلف افکار مختلف در این وادی توجه کرد :

الف-برخی معتقدند نباید در این انتخابات شرکت کرد زیرا با شرکت مثل گذشته هیچ چیزی عوض نمی شود فقط برخی ها براحتی به برخی از امتیازات می رسند عموم  مردم فراموش شده ی همیشگی اند! اما مردم با نیم نگاه به روزنه ی امید باز به صندوق های رای توجه م یکنند می روند تا خود را باامید به فردایی بهتر اوج ببخشند لیکن گروه ها ی مخالف انتخابات این دلخوشی را بر نمی تابند و نوعی خود فریبی می دانند خود سانسوری را نیز باید اضافه کرد .

ب-برخی دیگر نیز راه ساخت و اصلاح امور کشور را مشارکت میدانند تا بنابر انتخاب بهترین از میان چند فکر و سلیقه یکی را برای مدیریت کشور بر گزینند تا با تلاش و همراهی با او کشور به شرایطی بهتر برسد این نیز روزنه ی امید را زنده تر می سازد .

ج-برخی ها نیز مشارکت را وقتی صحیح میدانند تا بشود با حضور افکارو سلایق مختلف با دقت در برنامه های تخصصی و روند مدیریتی و سوابق اشخاص بشود امیدوارانه رای داد در حال حاضر مناظره های تعارفی غیر منتقدانه جدی غیر تخصصی وضعیت را در حد یک بحث ساده ی دوستانه پایین اورد خیلی کلی حرف زدند تا حدی که نشد بفهمی مثلا در بحث اقتصادی هر کاندیددا چه برنامه ای وجود دارد راه برون رفت فنی و تخصصی چه بود؟علاوه بر ان که باید اعتراف کرد بسیاری از این اشخاص هیچ یک سابقه مدیریتی قابل قبول به نقصی نداشته اندو ترقی در کسب سمت ها یقدرت و صندلی های مدیریتی در کشور بنابر شایسته سالاری نبوده بلکه بنابر توصیه ها و امتیازاتی خاص غیر منطقی و غیر عقلایی بوده است که جای بحث و نقددارد همانطور که خیلی راحت بدون یک شب درس خواندن مدرک دکتری گرفتند و خیلی سریع درجات نظام یگرفتند خیلی راحت هم به سمتها و موقعیتهای بالا رفتند و خود را بزرگ دیدند یا دیگران انها را بزرگ کردند وگر نه د رحد کاندیدایی برای ریاست جمهوری نبودند و نیستند کناره گیری دکتر عارف که تا حدی منطقی تر ساده تر عاقلانه تر جدی تر براساس روال مدرک دکتری گرفت یا به کرسی قدتر رسید یا ترقی های درجه ای داشت حرف هایش در حیطه فرهنگی اجتماعی بیشتر از ابعاد اقتصادی اش بود و علاوه بر ان که مورد توچه مردم واقع شده بود بخصوص اصلاح طلبان لیکن او نیز قهر کرد و رفت تا اصلاح طلبان مدعی یا اصول گرایان پر ادعا نیز راه خود را بروند ببینیم این دو گروه پر ادعا چه گلی بر سر ممکلت می زنند ناگفته پیداست کثل همیشه باید اعتراف کرد

که یک:باید روابط بین المللی و منطقه ای ایران رو به رشد وتعالی و سازش و صلح متعارف باشد  دو م: این که راه برون رفت از بحران جاری را بتدریج و سریع طی کرد البته کمک قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان و همه همسایه های ما مهم است 

حال با این اوضاع برخی دل خوش به روحانی شده اند که شاید بتواند راه سازش و معامله برای برون رفت از بجران را دنبال نماید و مدرم را از این وضع بیرون ببرد که جای شگفتی است وقتی رهبر یبااین نوع از سیاست مخالف است بنابر این روحانی نیز دارد بلوف می زند یا نه واقعا حرفهایش عملی می شود مورد حمایت قرار می گیرد؟! از طرفی دکتر ولایتی نیز قابل توجه حرف زد و سابقه خوبی دارد منطقی تر متعادل تر است از بقیه اصول

گرایان وگرنه دکتر رضایی نشان داد دیر سالی است برای این سمت خیز برداشه است برنامه ریخته است لیکن سابقه ای روشن و قوی ندارد شاید حرفهایش د رحد نظری درست و قابل توجه باشد اما نه او نیز مورد توجه کرسی های قدرت نیست دستش بسته است وقس علی هذا....هر چند د رحرف نشان داد دلسوز است این ادعاها را قالیباف نیز دارد ولی این بزرگان نظانمی کشور دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی داخلی و سیاست خارجی شان اصلا مورد توجه نیست و قابل قبول نیست جلیلی و غرضی را باید در ردیف های اخر جای داد!!!

باید دید نتایج بعد از شمارش آرا چه می شود ما امید واریم هر یک منتخب و منتصب بودند بتوانند نیازهای مختلفه ملت را براورده سازند شاید یک خیال و رویایی بیش نباشد لیکن آرزو بر ناامیدان عیب نیست!!!

شوراهای روستایی نیز در حد خودش قابل توجه است شاید دقیق تر باشد و البته همان نقدهای خودش رادراد واکنش ها مردم روستایی دیدینی است با این حال شاید وضعیتی بهتر داشته باشد چون محیط کوچکتر است شناخت دقیق تر است ولی قومیت گرایی فامیل بازی و ...نیز در این رویه روستایی راه دارد هنور مردم باید با وجدانی بیدار رای بدهند باید بدانند رای شان را مفت و مجانی و بی دقت تباید در صندوق ها بریزند و حق سیاسی خود را بدرستی باید اعمال نمایند لیکن این وضعیت باید فهمانده شود تا بر اساس شایستگی مردم یک گزینشی منطقی و عاقلانه و دقیق داشته باشند تا برای زندگی شان مناسب و مفید باشد

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت 13:55  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 

وقتی مناظره ها را نگاه م یکنی و با دیدگاه های عجیب و غریب برخی از یا بسیاری از کادیداها مواجه می شوی و می شنوی کاملا به اصلاح شدن و بهتر شدن کشور ناامید می شوی یعنی چه کسانی تا کنون در کشور ما بر کرسی های قدرت تکیه زده بودند و هستند که اوضاع و احوال ما به این رو زها ی نابسامان کشیده است کسانی که همیشه بی عرضگی خود را در مدیریت کشور به این  جا و ان جا ربط داده اند و کاسه را به سر دیگران شیکسته اند جلیلی کاملا ناامید کننده است معلوم است هیچ فکر و نگاه بدرد بخور این کشور باشد ندارد اگر چه بسیاری نیز در برخی از امور و نظر ها مثل او هستند لیکن معلوم نشد این شخص که این همه دارند او را در بوق و کرنا میکنند چطوری درس خونده مدرک گرفته ترقی کرده است این شخص خیلی برایش زود بودو است حتی در بخش های مهمی مانندبحث انرزی هسته ای بیاید وارد بشود تصمیم گیرنده یا انتقال دهنده نگاه دست ها ی بالا یی اش باشد !!!

در هر صورت هنوز به جرات می شود گفت بزرگ ترین آسیب های وارده بر حقوق ملت و مردم همین حضور اشخاصی بی کفایت از بعد مدیریتی بر سکان ها ی قدرت در کشور بوده و است خداما را دارد آزمایش میکند ؟!!!!

اون کاندیدهای دیگر هم جای گریستن دارد وقتی نگا ها یفرهنگی اجتماع یسیاسی و اقتصادی شان را می شنوی  شاید نگاه دکتر عارف در برخی از موارد قاب لتوجه باشد و از سویی اگر این شخص هم بیاید چاره ای جز امتیاز دادن  به رقبا مخالف ندارد تا بتواند براحتی سالهای مدیریتی اش را بگذراند!!!

 |+| نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد 1392ساعت 9:34  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 
از میان این کاندیداها برای ریاست جمهوری دکتر عارف برتر و مناسب تر است نه این که فاقد اشکالات باشد لیکن در طرح مباحث و دیدگاه ها مناسب تر به روز تر و بهتر است اما به نظر می رسد چون او چهره اصلاح طلبی دارد باز همان مشکلات و دردسر های خاتمی را در اجرای برنامه هایش خواهد داشت همین مناظره کننده های کنارش او را مانع خواهند بود !!!! از سویی قالیباف که پله های ترقی اخذ مدارک علمی و مدارج نظامی و سمت ها را خیلی سریع بدست اورد مورد حمایت بی دریغ است روشن و مبرهن است بنابراین مصلحت گرایانه بیندیشیم شاید این گزینه برای برخی از شرایط و بخصوص برای هم کیشان و دوستان و همراهانش بسیار مفید باشد تا از بیت المال بشکلی که ممکن است مدیریت نمایند تا شاید در این میانه برخی از مشکلات اقتصادی- نه دیگر مشکلات فرهنگی یا سیاسی- کشور کمتر گردد حالا شما از میان دکتر عارف یا قالیباف یکی را بنابر تشخیص یا دیگران را بنابر ترجیح برگزینید گرچه برخی هیچ کدام را مناسب نمی بینند
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392ساعت 7:35  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 
انتخابات ازاد یعنی همه سلیقه ها قکر ها در ساختن کشور شان نقش داشته باشند هیچ محدودیتی برای حضور و بروز برنامه های مدیریتی سلایق فکری مختلف نباشدنوعی برخ کشیدن توانایی خود با برنامه های سازنده ی خود برای ساختن کشور و ارائه خدمات به ملت است لیکن تا کنون این نوع انتخابات لازمه اش جامع ومانع بودن قانون انتخابات است برخی از ایرانیان در داخل و خارج این تصویر و قانون فعلی را بر نمی تابند قبول ندارند زیرا موجب بیرون راندن سلیقه هایی و فکر هایی از صحنه انتخابات اصلح و درست است   

در وضعیت فعلی قدرت و اختیارات یک رییس جمهور براساس قانون اساسی قابل توجه است و باشد که مدیریت کشور همه بدست رییس جمهوری نیست زیرا در ساختار قانون اساسی این اختیارات تقسیم بلده میان رهبری کشور با اختیارات گسترده اصل 110 در قانون اساسی و بخش هایی عظیم را در بر می گیرد از سویی مجلس و قوه ی قضاییه نیز قدرت و اختیاراتی وسیع دارند اینها نوعی بخش بندی شدن مدیریت کشور در حوضه های مختلف است با این وضع نباید انتظار داشت رییس جمهور همه کار را برای ما انجام دهد ما هم نباید توقع داشته باشیم یک رییس جمهور همه نیازهای ما را تامین نماید این شدنی نیست حالا از که بخواهیم و چه می شود یک بحث حقوقی و تحلیل خاص خودش را نیز دارد 

در هر صورت در وضعیت کنونی باید یکی را برگزید یا نه؟این سوال را خیلی ها بنابر فکر و سلیقه ی خود جواب خواهند داد

سابقه ی فکری و کاری یک رییس جمهور مهم است یعنی چگونه درس خواند کجا درس خواند مهم است ؟!!!چگونه مدرک گرفت مهم است !!!کجا کار کرد مهم است چگونه و برای چه و از چه روشی به یک سمت مهم کشوری یا لشکریرسید مهم است وقتی من تمام این آیتم ها یمهم را بررسی می کنم بسیاری از کاندیداهای فعلی از گزینش ها من خارج می شوند مثلا روی دکتر عارف برخی ها مانور میدهند که تحصیلاتش درست و منطقی است سابقه اش مناسب است مدیریتی را در کشور داشته است جزو منتخبین برخی از اصلاح طلبان قهرنکرده است ولی در باند اصولگرایان نیز روی دکتر ولایتی از بعد سابقه و اطلاعات و روی قالیباف از بعد حمایت رهبری و هماهنگی های بین او غیره  حرف هایی زده می شود ولی واقعیت این است باید منتخبی باشد تا رهبری او را قبول داشته باشد حمایت نماید تا کشور از وضعیت فعلی بیرون برود به نظر می رسد یکی از چالش های مهم ما همین سیاست خارجی رابطه های بین المللی و انرزی هسته ای است که فکر نکنم اینها هیچ یک دست رییس جمهوی باشد و البته همه اینها روی اقتصاد کشور بیکاری تورم تاثیری عمیق و دقیق دارند 

فعلا در کشور روی نظر به دکتر عارف است  از سوی اصلاح طلبان -من در بسیاری از جاها سایت هامجالس و محافل این نام را شنیدم ولی نام قالیباف و ولایتی هم مطرح است از سوی ولایی ها واصول گرایان کشور باید دقت کرد تحلیل ها و دیدگاه های این کاندیداها در بعد بین المللی و اقتصادی و کشاورزی چیست .موفق باشید

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392ساعت 9:32  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 
انتخابات تجلی حضور سیاسی مردم در تحقق حقوق سیاسی شان است وقتی سلایق و افکار محختلف در مدیریت کشور با ارائه نمودن برنامه های فنی و تخصصی خود در ابعاد مختلف به بیان نظرات ودیدگاه های خود می پردازند بتدریج روشن میگردد چه روشی بیشتر مورد توجه مردم است این هم روشن و اشکا راست که درمدیریت کلان کشور این تنها رییس جمهور نیست که نقش دارد بلکه مجلس قوه قضاییه و دیگر ارکان هم نقش افرین هستندرهبری بزرگ و عزیز  نیز با اختیارات گسترده و مهم خود -اصل 110قانون اساسی کشور-در مدیریت کشور موثر است بنابر این مقدمه باید درک شده باشد که رییس جمهوری تازه بنابر قانون اساسی برخی از اختیارات خاص قانونی را دارد تا بتواند فرامین رهبری معظم له  را اجرا نماید  و در برابر مجلس هم پاسخگو باشد این رویه نیز از نظر خیلی ها دارای تعابیری سیاسی و حقوقی است .در هر صورت انتخابات اجرا می شود جدای از برنامه های مهم نحوه اجرا مهم تر بعد از انتخاب یک شخص به عنوان ریاست محترم جمهوری است تا بتواند بعد از پایان یافتن دوران این دولت حاضر دولتی تازه تر و اماده تر را در خدمت مردم بکار گیرد بتواند نیازهای متعدد و مختلف ملت را جواب دهد بعدیسیاست خارجی نیز مهم است در این بخش رییس جمهوری باید از نظرات رهبری معظم له و مجلس شورای اسلامی  و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تبعیت نمایدیکی از مهم ترین بحث فعلی با توجه به شعار سال سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی می شود این طور برداشت کرد که اولویت رییس جمهوری کشور با توجه به نظرات رهبری در سیاست خارجی و اقتصادی است با این حال برنامه ها با این روند جلو میرونددر سال جدید وقتی کشور در بحران اقتصادی و سیاسی سختی قرار گرفت مهم ترین روش بیرون رفتن از بحران موجود است تا مردم بتوانند با دورز دن از تحریم با کمک مدیریت ارشد و کلان در نظام سیاسی و اقتصادی کشور از شرایط سخت مالی بیکاری تورم و فقر بیرون بیایند و حنما و قطعا دولت برامده ازانتخابات باید دراین مسیر گام بردارد تقویت و توسعه و تشویق به داشتن  رابطه های بین المللی قوی و منطقی عقلانی راه مناسبی است که باید طی شود  در این جهت طبیعی است بررسی شرایط داخلی وفشار بیش از حد بر مردم در عرصه های اقتصادی  داخلی راه حلی که  رافع نیاز اساسی  مردم در شرایط کنونی باشد یکی از مهم ترین تدابیر مدیریتی کشور باید باشد حال هر که رییس جمهور کشور باشد و مجلس در اختیار هر گروه و حزبی باشد یا مجمع تشخیص مصلحت نظان نیز باید این شرایط سخت موجود را در نظر بگیرد تا اوضاع به ارامی برسد توسعه و تعالی کشور تحقق یابد   باید به امنیت ارامش شادابی مردم توجه رکد بیکاری و تورم همیشه یکی از مباحث مهم مجلس و دول مختلف در کشور بوده است لیکن در زمینه کشاورزی و صنعت بدرستی و دقت و قوی  هیچ یک کا رموثری نکردند هنوز تبعیض و بیعدالتی در برخوردار بودن اصناف مختلف ملت از بیت المال وجود دارد و مشکل افرین است هنوز داشتن امتیاز های مختلف دردسری برای مردم و نظام موجودشده است که باید حذف شود وقس علی هذا ما نیز به همس خود در انتخابات کشور حماسه می آفرینیم و انتظار بجا و به حقی داریم تامشکلات سریع تر منطقی تر مرفوع گردند   
 |+| نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد 1392ساعت 23:34  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 
روستا ها چیزهای با ارزشی دارند و البته خودشان هم متوجه نیستند بخصوص این سالها که سنت گرایی کم رنگ شده است و مدرنیست در روستا ها راه یافته است علاوه بر رو رو یافتن نمای روستاها با شکل جدید تر با ساختمان ها ی شبیه ساختمان های شهری ها دیگر فرهنگ روستا نیز به فرهنگ شهر نزدیک شده است رابطه ها دیگر مانند قبل نیست نوعی غربت و دور بودن از هم انگار نفوذ یافته است البته باید مشکلات رسوخ کرده در رگ و روح و خون مردم روستایی با وجود مشکلات فرهنگی و مالی و بیکاری و ضرر و زیان ها ی مکرر توانسته است بر رابطه ها تاثیری قوی داشته باشد اما هنوز دیر نیست می شود با نگاه عمیق تر و دقیق تر راه برون رفت را یافت .تحصیلکرده های روستایی بنابر شرایط شغلی و نیازهای زندگی متعارف از روستاها دور شدند روستاییان نیز سرگرم همان کشاورزی و کارگری سنتی خود باقی ماندندلیکن با هخمین حالت ثابت می شود بسیار موضوع یافت و برای طرح و گفتگو روی انها توجه داشت حقوق روستاییان نیز باید قابل توجه مسئولین شهری و روستایی و کشور ی باشد حال  باید دید روستا چه چیزهایی دارد که جزو فرهنگ و تمدن و دارایی هایش است و امتیازاتی مالی و ارزش اقتصادی دارد البته در تمام روستاهای یک روش یا حالت متصور نیست بلکه روستاهای مناطق مختلف کشوری و استانها ی متعدد دارای فرهنگ ها سنت ها مثلا لهجه ها -روش کشت و کار کشاورزی یا دامپروری مخصوص خود دارند ادبیات روستایی -اشعار روستایی- رابطه ها ی مردم روستایی با هم  خیلی مهم هستندشاید بشود از کوچک ترین وضعیت قصه گویی بزرگ ترها در شب نشینی های زمستانه یاد کرد وقتی هم چنان دور هم جمع بودند کار میکردند و یکی که زبان و بیان قوی موثر و نافذی داشت همه را بنوعی در حین کا رغذای معنوی و روحانی می بخشید این تنها در قصه نبود موسیقی هنگام کار کردن کارگران و کشاورزان در زمین های خودشان نیز یکی دیگر از این حالات اثرهای  مناسب و فرهنگی قوی بود روشهای کشاورزی قدیمی روشهای آبیاری زمین ها روش های اوردن آب از مسیری طولانی تا زمین ها ینیازمند به آب از چندین روستا و نحوه ی انجام کار ها بیانگر سنت و و روش ها یمرسوم بوده اند که دیگر شاید نامش باقی باشد در بخش های بعدی نیز بیشتر خواهم نوشت  .....
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 10:15  توسط حسن ذاکریان-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا